Din kurv Luk
Henter din kurv...
Total 0,00 DKK
JL Gruppen & Displayshop ´s Persondatapolitik
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
JL Gruppen Displayshop Cvr.15774282 v/ dataansvarlig Morten Køster er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
JL Gruppen Aps + Displayshop.dk
Østbanegade 103, Dk-2100 Kbh. Ø
CVR-nr.:15774282
Telefon: +45 39181917
E-mailadresse:info@jl-gruppen.dk / mail@jl-gruppen.dk

Bestil Dine Taymar Brochurholdere I Dag: Udforsk vores udvalg af Taymar brochurholdere på DisplayShop.dk og find den perfekte løsning til at holde dine brochurer i orden. Bestil nu for at opleve den bekvemmelighed, kvalitet og professionalisme, som Taymar brochurholdere bringer til dine udstillinger.

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger: Privat: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Erhverv: Virksomhed, Navn, adresse, CVR-nummer, tlf.nr. og mailadresse

Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos JL Gruppen & Displayshop.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Den dataansvarlige på JL Gruppen Displayshop Cvr.15774282 er Morten Køster.
Som registreret hos JL Gruppen Displayshop, har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til: mail@jl-gruppen.dk
Behandling af almindelige personoplysninger sker, når en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke. Kravet om udtrykkelighed betyder, at et stiltiende eller indirekte samtykke ikke er tilstrækkeligt.

2) Hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde en aftale, som den registrerede er part i. F.eks. kan det være nødvendigt at registrere og behandle oplysninger, der fremgår af ordrer, fakturaer og lignende i tilknytning til aftaler, hvor den registrerede er aftalepart.

3) Hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en berettiget interesse, og denne interesse overstiger hensynet til den registreredes interesser. Den dataansvarlige skal, før vedkommende behandler data, vurdere, hvorvidt hensynet til de interesser, der ønskes forfulgt med behandlingen, overstiger den registreredes interesser. Denne vurdering afhænger af mange forskellige forhold, bl.a. formålet med behandlingen. F.eks. er det tilladt at føre sædvanlige personaleregistre og registre over en virksomheds kunder og leverandører.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Alternativ 1 – Opfordrede ansøgninger
Vi vil snarest gennemgå de indkomne ansøgninger, og du vil høre fra os så hurtigt som muligt efter ansøgningsfristens udløb.
Alternativ 2 – Uopfordrede ansøgninger
Vi vil snarest gennemgå din ansøgning, og du vil høre fra os snarest muligt.
Samtidig vil vi orientere dig om, at vi behandler de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder, at du har ret til følgende oplysninger:
JL Gruppen Displayshop Cvr.15774282 v/ dataansvarlig Morten Køster

Oplysningerne vil alene blive brugt internt i Virksomheden i forbindelse med besættelse af stillingen. [Dog kan vi efter aftale med dig gemme og behandle oplysningerne i forbindelse med besættelse af andre eller fremtidige stillinger]. Det vil kun være Virksomhedens Direktion/HR-afdeling samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.

Vi sletter dine oplysninger senest 6 måneder efter dags dato, medmindre du har givet samtykke til, at vi opbevarer den i længere tid, eller der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid.
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på et hvert tidspunkt rette disse eller fjerne de fremsendte oplysninger. Såfremt du ønsker at benytte dig af disse muligheder, kan du kontakte dataansvarlig Morten Køster på mail@jl-gruppen.dk
Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.Datatilsynet.dk
I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.


 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
JL Gruppen Displayshop´s politik om personoplysninger i ansættelsesforholdet


På vores hjemmeside registrerer virksomheden INGEN oplysninger om dit: navn, stilling, direkte telefonnummer eller e-mail.

Vi henviser i øvrigt til vores Politik om IT, e-mail, internet samt mobiltelefon samt vores Politik om TV-overvågning.

Hvis oplysningerne om dig ændrer sig, skal du informere JL Gruppen Displayshop Cvr.15774282 v/ dataansvarlig Morten Køster om dette, så vi kan registrere ændringerne.

Dine rettigheder
Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig,
kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, vil de pågældende oplysninger ikke længere kunne behandles af os.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Videregivelse af personoplysninger
I en række tilfælde skal eller kan JL Gruppen Displayshop Cvr.15774282 v/ dataansvarlig Morten Køster videregive dine oplysninger til relevante modtagere, f.eks

SKAT vedr. skattepligtige ydelser
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister), Arbejdsmarkedets Feriefond og Feriekonto
Danmarks Statistik
NemKonto
[Pensionskasser, banker og forsikringsselskaber]
[Foreninger]
[Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer]
Arbejdsskadestyrelsen (anmeldelser om arbejdsskader)
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
Arbejdsmarkedsstyrelsen (jobskabelsesordninger)
Kommuner vedrørende dagpengerefusion
Virk.dk
Indkomstregistret
DA-Barsel [og/eller Barsel.dk]
JL Gruppen Displayshop eksterne revision


I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Vi kan også vælge at bruge eksterne databehandlere, f.eks. et lønbureau. I så fald indgår vi en skriftlig databehandleraftale, der sikrer, at gældende regler bliver overholdt.

Sletning
Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven.

Sikkerhed
JL Gruppen Displayshop Cvr.15774282 v/ dataansvarlig Morten Køster har som dataansvarlig pligt til at beskytte de persondata, vi har om vores medarbejdere. Du kan læse mere herom i vores Sikkerhedspolitik ved personaleadministration.

Kontaktoplysninger
JL Gruppen Displayshop Cvr.15774282 v/ dataansvarlig Morten Køster
Østbanegade 103,  Dk-2100 København Ø

Ved et eventuelt sikkerhedsbrud henvises til virksomhedens sikkerhedspolitik.

Hvis du har spørgsmål om JL Gruppen Displayshop behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte dataansvarlig Morten Køster.